ODSZKODOWANIE DLA DZIECKA ZA WYPADEK

Dzieci z racji wieku, a tym samym niewielkiego doświadczenia życiowego są szczególnie narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Z tego też powodu, powinny być one szczególnie chronione. Niestety, niezależnie od podjętych środków zapobiegawczych, w trakcie wypadków komunikacyjnych, zabawy, zajęć sportowych czy rekreacyjnych, ale również w trakcie zajęć szkole czy w trakcie leczenia może dojść do sytuacji, w której dziecko odniesie szkodę. Za taką szkodę, niezależnie od ewentualnego posiadania polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), niejednokrotnie można również żądać odszkodowania od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela, o ile sprawca szkody jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odszkodowanie z OC). W większości przypadków, warunkiem koniecznym  do dochodzenia odszkodowania za wypadek dziecka jest udowodnienie odpowiedzialności sprawcy szkody za zaistniałe zdarzenie.

KANCELARIA EFFECT – EKSPERT W SPRAWACH ODSZKODOWAŃ DZIECIĘCYCH

Kancelaria odszkodowawcza Effect z Krakowa jako jedna z nielicznych w kraju zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za wypadki i zdarzenia, w których pokrzywdzonymi są osoby małoletnie. Uzyskujemy odszkodowania takie, jak:

 

Kancelaria Effect jest ekspertem wielu redakcji prasowych oraz portali internetowych we wszelkich kwestiach prawnych, związanych z dochodzeniem odszkodowań powypadkowych, w tym również odszkodowań za wypadki dzieci.

DLACZEGO ZAUFAĆ WŁAŚNIE KANCELARII EFFECT Z KRAKOWA ?

Wypadki z udziałem dzieci należą do bardzo delikatnej i wrażliwej sfery, dlatego też proces dochodzenia odszkodowania za wypadek dziecka jest złożony i wymaga wyjątkowego podejścia. Zdecydowana większość takich spraw trafia na drogę sądową, dlatego też warto skorzystać z pomocy rzetelnego prawnika, który będzie o jakie odszkodowanie za wypadek dziecka można się starać oraz jak je uzyskać. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tym temacie pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego dziecka odpowiednią rekompensatę. Wysokość odszkodowania dla dziecka powinna bowiem pokryć zarówno koszty i straty, jak i zrekompensować przeżyte cierpienie.

BEZPŁATNIE PRZEANALIZUJEMY KAŻDE SPRAWĘ O ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK

Jeżeli Państwa dziecko miało wypadek i uważają Państwo, że należy mu się odszkodowanie, lub też nie wiedzą Państwo czy takie odszkodowanie jest należne, to na pewno warto się z nami skontaktować:Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

NASZE WYNAGRODZENIE ZA PROWADZENIE SPRAW O ODSZKODOWANIE

Nasze wynagrodzenie za prowadzenie spraw odszkodowawczych jest wynagrodzeniem prowizyjnym, płatnym tylko i wyłącznie po uzyskaniu kwoty pieniężnej od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w ramach zawieranej umowy zlecenia. System wynagradzania od sukcesu motywuje nas do uzyskiwania najwyższych kwot odszkodowań.


Na etapie postępowania sądowego zapewniamy Klientom bezpłatnie profesjonalne zastępstwo procesowe, świadczone przez doświadczonych Radców Prawnych.Zapraszamy do współpracy

Kancelaria Effect - Ekspert ds. odszkodowań dziecięcych