Odszkodowania za Wypadki Dzieci

Odszkodowania za wypadki dzieci w trakcie zajęć sportowych i rekreacyjnych

Odszkodowania za Błędy Medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne, w tym błędy w trakcie ciąży i porodu

Odszkodowania za Wypadki w Szkole

Odszkodowania za wypadki dzieci w szkole i przedszkolu

Odszkodowania za Wypadki Samochodowe

Odszkodowania za szkody poniesione przez dzieci w wypadkach samochodowych

Zadośćuczynienie po Śmierci Dziecka

Zadośćuczynienie po śmierci dziecka wskutek wypadku lub błędu medycznego

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK DZIECKA

Dzieci z racji wieku, a tym samym niewielkiego doświadczenia życiowego są szczególnie narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Z tego powodu, powinny być one szczególnie chronione. Niestety, niezależnie od podjętych środków zapobiegawczych, w trakcie zabawy, zajęć sportowych czy rekreacyjnych, ale również w trakcie zajęć szkole czy w trakcie leczenia może dojść do zdarzenia, w którym dziecko poniesie szkodę. Za taką szkodę, niezależnie od ewentualnego posiadania przez dziecko polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), niejednokrotnie można żądać odszkodowania od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela, o ile sprawca szkody jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC). Warunkiem koniecznym dochodzenia odszkodowania za wypadek dziecka jest udowodnienie odpowiedzialności sprawcy szkody za zaistniałe zdarzenie.


KANCELARIA EFFECT – EKSPERT W SPRAWACH ODSZKODOWAŃ DZIECIĘCYCH

Kancelaria Effect z Krakowa jako jedna z nielicznych w kraju zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za wypadki i zdarzenia, w których pokrzywdzonymi są osoby małoletnie. W szczególności uzyskujemy odszkodowania za szkody poniesione przez dzieci na skutek takich zdarzeń, jak:Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Kancelaria Effect jest ekspertem wielu redakcji prasowych oraz portali internetowych we wszelkich kwestiach prawnych, związanych z dochodzeniem odszkodowań powypadkowych, w tym zwłaszcza odszkodowań za wypadki dzieci.


NASZA MISJA

Naszą główną misją jest pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania dzieciom poszkodowanym na skutek różnego rodzaju wypadków i innych zdarzeń. Jednocześnie jednak szerzymy wiedzę na temat tego jak takim wypadkom zapobiegać. Poprzez nasze działania sprawcy wypadków uświadamiają sobie do czego mogą prowadzić różnego rodzaju zaniedbania i co należy zrobić aby w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń i związanych z tym konsekwencji.


DLACZEGO ZAUFAĆ WŁAŚNIE NAM ?

Wypadki z udziałem dzieci należą do bardzo delikatnej i wrażliwej sfery, dlatego też proces dochodzenia odszkodowania za takie wypadki jest złożony i wymaga wyjątkowego podejścia. Zdecydowana większość takich spraw trafia na drogę sądową, dlatego też warto w tym zakresie skorzystać z pomocy rzetelnego prawnika. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tym temacie pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego odpowiednią rekompensatę. Jej wysokość powinna pokryć zarówno koszty i straty, jak i zrekompensować przeżyte cierpienie.


BEZPŁATNIE PRZEANALIZUJEMY KAŻDĄ SPRAWĘ

Jeżeli Państwa dziecko miało wypadek i uważają Państwo, że należy mu się odszkodowanie, lub też nie wiedzą Państwo czy takie odszkodowanie jest należne, to na pewno warto się z nami skontaktować:Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to WYWALCZYMY DLA PAŃSTWA DZIECKA NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE.


WYNAGRODZENIE

Nasze wynagrodzenie za prowadzenie spraw odszkodowawczych jest wynagrodzeniem prowizyjnym, płatnym tylko i wyłącznie po uzyskaniu kwoty pieniężnej od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w ramach zawieranej umowy zlecenia. System wynagradzania od sukcesu motywuje nas do uzyskiwania najwyższych kwot odszkodowań.


Na etapie postępowania sądowego zapewniamy Klientom bezpłatnie profesjonalne zastępstwo procesowe, świadczone przez doświadczonych Radców Prawnych.Zapraszamy do współpracy

Kancelaria Effect - Ekspert ds. odszkodowań dziecięcych