Odszkodowanie za wypadek dziecka na placu zabaw

Odszkodowanie za wypadek dziecka na placu zabaw

 

Szaleństwa na placu zabaw są jedną z ulubionych form spędzania czasu małych dzieci. W trakcie takich zabaw nie do uniknięcia są upadki czy uderzenia, które skutkują „pamiątkami” w postaci siniaków, skaleczeń, czy zadrapań. Na placach zabaw zdarzają się jednak również wypadki o wiele poważniejsze. Ich powodem jest bardzo często niewłaściwy stan sprzętu udostępnionego dzieciom do zabawy. W szczególności chodzi tu o źle wykonane albo niezabezpieczone elementy urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki, równoważnie, ścianki wspinaczkowe itp.) lub też o niewłaściwy montaż tych urządzeń. Za szkody poniesione przez dzieci w takich wypadkach można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu, o ile można wykazać winę takiego podmiotu za zaistniałe zdarzenie. Dotyczy to zarówno wypadków na publicznych placach zabaw, jak i placów zabaw przy sklepach czy supermarketach.

KIEDY ZARZĄDCA OBIEKTU ODPOWIADA ZA WYPADEK NA PLACU ZABAW ?

Odpowiedzialność za zgodę wynika z art. 415 k.c., zgodnie z którym osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia (zasada winy).

Za szkodę odpowiada więc ten, czyje zachowanie (działanie lub zaniechanie) jest źródłem wypadku i powstania szkody. Powstanie obowiązku naprawienia szkody uwarunkowane jest łącznym zaistnieniem trzech przesłanek:

 

 • musi zaistnieć szkoda (np. złamana ręka),
 • szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy (ręka została złamana wskutek upadku z huśtawki na placu zabaw),
 • musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy (huśtawka była wadliwie zamontowana, wskutek czego dziecko spadło i złamało rękę).

 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. To oznacza, że to na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka – o ile chcą oni wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie - spoczywa obowiązek zebrania materiału dowodowego. Zgromadzone w sprawie dowody powinny potwierdzać fakt powstania zdarzenia, jego przyczynę, rozmiar powstałych obrażeń, strat majątkowych oraz ich związek ze szkodą. Najważniejsze dowody, to dokumentacja medyczna, dokumentacja zdjęciowa poszkodowanego i miejsca zdarzenia oraz świadkowie na okoliczność wypadku.

 

Jeżeli więc istnieje możliwość wykazania odpowiedzialności zarządcy placu zabaw za powstałą szkodę, wówczas zasadne będzie wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym za wypadek dziecka. W przypadku posiadania przez niego ubezpieczenia OC, poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

O JAKIE ROSZCZENIA MOŻE SIĘ STARAĆ DZIECKO POSZKODOWANE W WYPADKU NA PLACU ZABAW:

Jeżeli jest możliwość wykazania odpowiedzialności sprawcy szkody za wypadek dziecka na placu zabaw, wówczas można dochodzić następujących roszczeń:

 

 • zadośćuczynienia, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała,
 • odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
 • zwrotu kosztów leczenia.

 

W sytuacji, gdy poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego;

 

Warto podkreślić, że w przypadku gdy dziecko przyczyni się do zaistnienia wypadku lub zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

DLACZEGO WARTO ZLECIĆ KANCELARII EFFECT DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA WYPADEK NA PLACU ZABAW?

Sprawy z zakresu wypadków na placach zabaw są skomplikowane ze względu na to, że właściciele oraz zarządcy obiektów w zdecydowanej większości przypadków kwestionują swoją odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

JAK ZLECIĆ USŁUGĘ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK DZIECKA NA PLACU ZABAW?

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek dziecka, prosimy o kontakt z nami:

 

 • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: ;
 • poprzez formularz kontaktowy.

 

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to wywalczymy dla Państwa dziecka najwyższe odszkodowanie.

 

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza jest z Krakowa, lecz skutecznie prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

 

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebook.com. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

 

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.